top of page
MEA Extra_pic.png

ประกันสุขภาพ MEA Extra

คุณอยากเป็นคนหนึ่ง ที่เตรียมความพร้อมด้านค่ารักษาพยาบาล หรือเป็นคนหนึ่ง
ที่เจ็บป่วยครั้งหนึ่งแทบหมดตัว เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ
แล้วใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณ ได้ดีเท่ากับสิ่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

MEX Premium tables2.png
นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย
วันที่สะดวก
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ* :

ขอบคุณครับ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปครับ

bottom of page