top of page

เกี่ยวกับเรา

   เราคือทีมงานที่ปรึกษาการเงิน ที่ให้บริการในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เริ่มต้นมาจาก10 ปีที่แล้ว(2010) จากวิศวกรคอมพิวเตอร์ สนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินครอบครัว การ ลงทุน และการลดหย่อนภาษี จึงเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงิน  และได้เริ่มเข้ามาร่วมงานกับ บริษัทกรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนแบบเต็มเวลา และได้พัฒนาตัวเองจนเป็นผู้บริหารและสุดท้ายได้โอกาสเปิดสำนักงานตัวแทนที่จังหวัดสมุทรสาคร

       ในด้านความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ทีมงานของเราสามารถให้ บริการโดยมีมาตรฐานด้านการเงิน และคุณวุฒิระดับโลกเช่น

  • IC Licence

  • Unit linked licence

  • TNQA

  • MDRT

  • GAMA

  • AFPT 

        ครอบคลุมในเรื่อง   การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนลดหย่อนภาษี  การวางแผนเกษียณ  การวางแผนค่าการศึกษาลูก การวางแผนมรดก การคุ้มครองค่าความสามารถหัวหน้าครอบครัว เจ้าของกิจการ และผู้มีรายได้สูง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  

ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก UNITLINKED ประกันบำนาญ ประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี ผ่านตัวแทนประกันชีวิต และ ผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับอนุญาต

ณัฐวุฒิ อดุลสีหวัตต์ - เจ้าของสำนักงาน


      ผมมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะให้บริการที่ดีและมีมาตรฐานให้กับลูกค้าให้ได้ประสบการณ์ที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพที่สุด  รวมถึงจะพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถด้านการเงิน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านไว้วางใจครับ การันติด้วย licence AFPT , MDRT 

     

 
 
 
 
เบญจมาศ อดุลสีหวัตต์ - ตัวแทนคุณภาพ TNQA

 

    ตลอดกว่าสิบปีที่ทำอาชีพตัวแทนประกันชีวิต  ส้มพยายามบริการลูกค้าอย่างจริงใจ และพัฒนาตัวเองให้วิชาชีพตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับลูกค้าที่จะได้รับคำปรึษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานระดับโลก และส้มจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อลูกค้าทุกท่านค่ะ

โปรดอย่ากังวลที่จะติดต่อเรา

line-add-friend-.png
bottom of page